Konzultace k ceníku

Money

Hodinová sazba 180,00 €

Naše poradenské služby jsou fakturovány za čtvrt hodiny nebo její část v podrobných výkazech práce. Neúčtujeme poplatky za mimopracovní hodiny, jako jsou přestávky na kávu, jídlo nebo neformální rozhovory. Za práci ve večerních hodinách, v noci, v neděli nebo o svátcích neúčtujeme příplatky! Ve všech destinacích v Evropě neúčtujeme cestovní náklady a čas strávený na cestě.

Němečtí zákazníci si prosím připočtěte německou DPH, která v současné době činí 19 %, všem evropským zákazníkům s platným DIČ (a zákazníkům ve Švýcarsku) nebude DPH účtována.