Zabezpečení IT

Security

Oblast síťové bezpečnosti zahrnuje návrh, konstrukci a provoz síťových firewallů, systémů detekce narušení a antivirových skenerů. Důraz je kladen na bezpečnou konfiguraci a pravidelné monitorování.

V naší bezpečnostní laboratoři zkoumáme viry a malware a provádíme forenzní zálohování IT zařízení. Můžete je také použít jako důkaz u soudu.

Pro vaše firewally a systémy detekce narušení se nabízíme jako externí agentura, která vyhodnocuje vaše protokolová data a provádí konfiguraci neutrálně a bez osobních vazeb na vaše zaměstnance. Jako externí subjekt kontrolujeme konfigurace brány firewall vašich zaměstnanců a poskytujeme další vrstvu zabezpečení, aby nedošlo k nežádoucím bezpečnostním dírám.

Pomáháme vyšetřovat a řešit útoky APT, kterým jsou vystaveny nejen velké společnosti, ale stále častěji i malé podniky a začínající firmy.